Kontaktujte nás|Po-Pá 9-16:30h
MALINA GROUP

Důležité otázky a odpovědi pro dodavatele a partnery EH Malina

Co znamená, když na sebe firma vyhlásí insolvenci?

Jedná se o proces, jehož cílem je zvolit ten nejlepší způsob vypořádání závazků, které společnost má. Tedy aby byly uspořádány majetkové vztahy společnosti a aby se díky následné reorganizaci firma stabilizovala. Výsledkem má být i maximální uspokojení jednotlivých zákazníků.

Co znamená, když bude schválena reorganizace?

Reorganizace umožní vstup investora, snazší dokončení instalací a zachová fungování obchodního závodu i do budoucna (pro možné rozšíření stávající technologie, opravy nebo reklamace). Budou se pravidelně hradit pohledávky za poskytnuté a odsouhlasené služby.

Proč se Malina pro insolvenční řízení rozhodla?

EH Malina přistoupil k insolvenčnímu návrhu a návrhu reorganizace s cílem efektivně vyřešit současnou situaci, stabilizovat společnost a maximálně uspokojit své věřitele. Jednal tak i na základě doporučení externího manažerského týmu a prvních výsledků auditu, které tento tým v uplynulých dnech provedl, a na doporučení zastupující advokátní kanceláře.

Jaký bude harmonogram dalších kroků?

EH Malina podal v pátek 5. května insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
reorganizace k Městskému soudu v Praze. Ten poté podaný návrh přezkoumá a v případě, že nevyzve k jeho doplnění Usnesením, zjistí úpadek a rovněž ustanoví insolvenčního správce. Od toho data rozhodnutí (o úpadku) máte dva měsíce na to, abyste se přihlásili u insolvenčního soudu a uplatnili své nároky řádně přihláškou. Následně společnost připraví ve lhůtě stanovené soudem reorganizační plán, který bude schvalován schůzí věřitelů. Ta rozhodne o tom, zda bude úpadek řešen reorganizací. Je to tedy rozhodnutí vás věřitelů, jaký bude další postup.

V usnesení o úpadku bude ustanoven insolvenční správce, který bude na společnost a na případnou následnou reorganizaci dohlížet. Jeho zásadní rolí bude také přezkum přihlášených pohledávek věřitelů a řešení případných incidenčních sporů.

Po uplynutí zmíněné dvouměsíční lhůty budou přesně známy veškeré závazky a bude předložen reorganizační plán, po celou dobu za dohledu soudu bude pracováno na reorganizaci společnosti, jejíž klíčovou součástí je dokončení zakázek a maximální uspokojení všech dalších závazků. Dále bude vypracována finanční analýza, zpracován výhled vývoje likvidity a plán cash flow, po nichž budou známy další kroky.

Pokračují dál instalace a dodávky Maliny pro klienty?

Ano, pokračují. Cílem reorganizace je maximálně uspokojit naše věřitele – dodavatele ​i zákazníky.

Mění se nějak moje spolupráce s Malinou?

Nemění. Pro EH Malina je klíčová spolupráce s jeho partnery jako jsou dodavatelé, montážní firmy, IT firmy a další, kteří mají stejný zájem jako EHM, a to je dokončení zakázek. Cílem reorganizace je maximálně uspokojit naše věřitele – dodavatele i zákazníky.

Jak mám teď jako dodavatel postupovat?

Pro dodavatele se nic nemění. Insolvenční návrh a návrh na povolení reorganizace povede ​k efektivnímu řešení současné situace, stabilizaci firmy a maximálnímu uspokojení našich dodavatelů. Pokračování spoluprací je nezbytné pro fungování firmy a její schopnost uspokojovat závazky společnosti vůči dodavatelům a dalším věřitelům. V případě, že máte neuhrazené pohledávky, tak je třeba si je uplatnit u insolvenčního soudu.

Je ohroženo proplácení faktur od dodavatelů?

Pro EH Malina je spolupráce s jeho dodavateli naprosto klíčová, proto bude v rámci
probíhajícího insolvenčního řízení včasné proplácení faktur od dodavatelů jednou z absolutních priorit.

Kam se mohu obrátit s dotazy?

Pokud potřebujete jakékoliv doplnění informací, tak se prosím obraťte na e-mail
partneri@malinagroup.cz. Informace budeme pravidelně zveřejňovat i na našich webových stránkách.