Kontaktujte nás|Po-Pá 9-16:30h

MALINA GROUP

aktualizace systému vzdáleného sledování FVE (17.2.2024)

Vážení zákazníci,

ve dnech 14.-15.1.2024 proběhla aktualizace systému vzdáleného sledování FVE. Z tohoto důvodu je nutno se přihlásit do aplikace znovu.

Jak postupovat u jednotlivých operačních sytému (Google Android a Apple iOS) v případě mobilních telefonů a tabletů najdete na odkazech níže.

Rovněž jsem pro vás připravili video-návod k přihlášení do nově nainstalované aplikace.

Operační sytém Apple iOS:
je potřeba starou aplikaci pouze aktualizovat, nepůjde-li vám, odeberte a instalujte novou verzi ze zdroje:
Malina Monitor v App Storu (apple.com)

Operační sytém Google Android:
aktuálně je potřeba starou aplikaci Malina Monitor odebrat a znovu instalovat novou verzi.
Malina Monitor v Google Play Store

Video návod k přihlášení zde.
Shlédnout na YouTube

Děkujeme za pochopení
Technické odd společnosti EH Malina a.s.

Aktuální zprávy, otázky a odpovědi (14.2.2024)

Dobrý den, vážení klienti Maliny,

V poslední době nastaly dvě významné události, o kterých bychom Vás rádi informovali.

  1. Insolvenční správce nám povolil nabídnout podepsání dodatků klientům, kteří mají rozpracovaný projekt na FVE a přejí si jej dokončit
  2. Insolvenční správce nám, bohužel, zakázal, nabídnout dodatky klientům, kteří mají nerozpracované projekty;
Zde je detailní vysvětlení a nabídnutý postup:

1) Dodatky klientům rozpracovaných FVE projektů

Jak jistě víte, v listopadu 2023 jsme odmítli splnění většiny klientských smluv, včetně té Vaší. Toto odmítnutí bylo nutným právním krokem a jedinou možnou cestou, pro kterou navíc panovala úplná shoda s naším insolvenčním správcem, i celým věřitelským výborem (věřitelský výbor jsou reprezentanti věřitelů a zákazníků, volení z Vašich řad. Jsou to tedy “jedni z Vás”, kteří jsou průběžně a detailně informováni).

Jak jsme uváděli i v dopisu, kterým jsme splnění smluv odmítali, máme zájem dokončit maximální množství všech projektů na fotovoltaiku, včetně toho Vašeho.

Teprve před několika dny jsme dostali od insolvenčního správce souhlas s podepsáním dodatků s klienty, kteří mají rozpracovaný FVE projekt. Tento dodatek zajišťuje zejména posun dohodnutého termínu pro realizaci nejpozději do 30.6.2024 a nedochází v něm ke změně cen. Očekáváme, že většina projektů však bude dokončena mnohem dříve. Text dodatku je přiložen k tomuto emailu.

Pokud si dodatek budete přát uzavřít, odpovězte, prosím, na tento email, že jej uzavřít chcete. Napište nám číslo Vaší smlouvy na Váš fotovoltaický projekt, společně s Vaší identifikací (jméno, adresa). Pošleme Vám dodatek připravený pro Vás, k podpisu elektronickou formou. Tyto dodatky můžeme podepisovat do 31.3.2024.

Podobné dodatky na dokončení jsme v minulých měsících podepsali přibližně s 430 lidmi, což je většina těch, kteří mají rozpracovanou fotovoltaiku. Zhruba polovinu z nich jsme již realizovali. Doufáme, že se podaří podepsat jej i se všemi ostatními.

„Co když nechci?“

Jsme si vědomi toho, že řada zákazníků, kteří jsou v podobné situaci jako Vy, již žádné dodatky podepisovat nechce, případně již mají dokonce projekt dokončen s jinou realizační firmou. Byť lidsky chápeme situaci i důvody, které k tomu vedly, je potřeba uvést důležitý fakt. Jsme společnost v insolvenčním řízení a musíme při našem fungování primárně sledovat dodržování formálních pravidel a chránit majetkovou podstatu společnosti, protože z ní budou plynout ekonomické hodnoty právě pro věřitele. Nemůžeme být v situaci, kdy by nás někteří věřitelé obvinili, že jsme jejich nároky (nároky na plnění z majetkové podstaty Maliny) nedostatečně ochránili. Majetková podstata v insolvenci náleží právě věřitelům, nikoliv původním majitelům.

Právní situace u zákazníků, kteří mají od Maliny fotovoltaický projekt ve fázi rozpracovanosti a již si nebudou přát dílo dokončit prostřednictvím navrženého dodatku, je nesmírně složitá. Půjde o zákazníky, kteří u sebe mají majetek Maliny a měli by jej tedy teď buď na své náklady vrátit, nebo si jej odkoupit, nebo zajistit s Malinou dokončení projektu. (Chápeme, že jsou tito lidé také věřitelé, nicméně prospěch z majetku Maliny, který mají u sebe, musí mít všichni věřitelé a nejen ti, kteří mají toto zboží u sebe). Doufáme proto, že dojde k uzavření dodatků ve všech případech.

Pokud si dokončení rozpracované FVE od Maliny již nepřejete, tak nás, prosím, kontaktujte s touto informací také. Malina bude předkládat reorganizační plán, ve kterém navrhne s těmito klienty vypořádání způsobem, kdy po těchto klientech nikdo nebude vymáhat ani vrácení zboží ani zaplacení kupní ceny a uspokojení těchto klientů dle reorganizačního plánu proběhne tak, že na ně Malina převede majetková práva ke zboží, které se u těchto zákazníků nachází. Tato varianta přichází v úvahu pouze v reorganizaci a v konkurzu to již takto realizovat nejde.

2.) Dodatky klientům s nerozpracovanými projekty

Více než dva měsíce jsme se snažili přesvědčit insolvenčního správce, aby nám povolil uzavírat dodatky s klienty, kteří mají nerozpracované projekty. Chtěli jsme konkrétně nabízet dodatky, na jejichž základě bychom klientům dodali veškeré komponenty potřebné pro instalaci fotovoltaické elektrárny či tepelného čerpadla za cenu v zásadě stejnou s tou, jaká měla být celková cena díla. Zákazník měl mít následně možnost se s kterýmkoli montérem na trhu domluvit na jeho instalaci (instalace lze přitom sehnat v rozmezí 50 až 100 tisíc Kč). Se Státním fondem životního prostředí jsme zároveň vyjednali možnost pro zákazníky i v tomto případě čerpat maximální dotaci (až 250.000 Kč). Náklady na kompletní fotovoltaickou elektrárnu pro zákazníka po odečtení dotace tak měly být podle dodatků cca o 60 tisíc Kč vyšší, než byly jím původně očekávané náklady.

Pan správce však s uzavíráním dodatků v této fázi insolvenčního řízení nesouhlasí. Tvrdí, že v řešení těchto klientů navrženým způsobem spočívá podstata samotné reorganizace, o které mají rozhodnout všichni věřitelé hlasováním o reorganizačním plánu.

My s tímto stanoviskem nesouhlasíme. Dodávání fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel je a vždy bylo naší běžnou obchodní činností, ve které může dlužník, kterému byla povolena reorganizace, za normálních okolnost pokračovat. Dodatky byly navíc námi připraveny tak, že téměř nemohly ohrozit uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Naopak měly vést k jeho navýšení. Rozhodnutí, zda dodatek uzavřít, či nikoli, mělo být za těchto okolností podle nás ponecháno na každém jednotlivém našem zákazníkovi. Rychlé dodání komponent mělo dát zákazníkům dostatek času pro dokončení instalace včas (limit pro čerpání dotace je 30. června 2025).

Přestože nám řada právníků (včetně některých zastupujících členy věřitelského výboru) dávala za pravdu, s ohledem na podle nás nesprávné stanovisko správce nám nezbývá, než s nabízením dodatků počkat na účinnost reorganizačního plánu. Budeme se snažit, aby k němu došlo co nejdříve. Pokud vše půjde dobře a rychle, může být plán schválen v již v létě.

V této fázi tedy klientům s nerozpracovanými projekty nemůžeme nabídnout žádnou variantu. Počítáme s tím, že varianty dáme na stůl společně s reorganizačním plánem, avšak na jejich podepisování bude třeba počkat až do momentu, kdy bude plán účinný. Pokud se v mezičase podaří vyjednat jiná možnost, budeme Vás o tom ihned informovat.

S pozdravem,

Ing. Lukáš Uhl
člen představenstva
Energetický Holding Malina a.s.


Otázky a odpovědi:


Otázka: Dodatek nechci, protože si plánuji projekt realizovat s někým jiným, po vlastní ose.
Odpověď: Toto, prosím, nedělejte, protože se tím vystavíte značným rizikům. Dodané zboží je v majetku Maliny. Je součástí majetkové podstaty, na kterou mají právo všichni věřitelé, a nejen ti věřitelé, kteří mají toto zboží u sebe. Není možné používat zboží v majetku Maliny pro vlastní realizaci někým jiným. Takovýto krok by mohl znamenat velice zásadní právní dopady se zbytečnými a vysokými náklady pro klienta navíc. Vaši fotovoltaiku doděláme již brzy. Otázka: Mám také smlouvu na tepelné čerpadlo. Týkají se mě dodatky na dokončení? Odpověď: V tuto chvíli netýká. Nyní jde pouze o dodatky na fotovoltaické projekty. Doufáme, že varianty a dodatky na tepelná čerpadla vzniknou později. Intenzivně na tom pracujeme.

Otázka: Odstoupil jsem od smlouvy s Malinou, ale přesto jsem tento email dostal. Proč?
Odpověď: Je celá řada lidí, co odstoupila, ale z rozhovorů s nimi víme, že by si dokončení přesto přála. Tento dodatek je možný podepsat i s těmi, kteří odstoupili. Podepsáním dodatku se smlouva obnoví.

Otázka: Od smlouvy jsem neodstoupil. Přesto Vámi zaslaná verze dodatku obsahuje ustanovení týkající se mého možného dřívějšího odstoupení od smlouvy. Proč?
Odpověď: S ohledem na vyjasnění mnohdy právně nepřehledné situace nyní posíláme všem zákazníkům pouze jednu verzi návrhu dodatku, a to bez ohledu na to, zda daní zákazníci od smlouvy dříve odstoupili, či nikoli. Návrh dodatku tak obsahuje i ustanovení, která se týkají pouze těch klientů, kteří od smlouvy s námi odstoupili. Jestliže mezi takové klienty nepatříte, tato ustanovení na Vás nebudou dopadat.

Otázka: Stihnou se termíny na připojení k distribuční soustavě, nebo k dotacím?
Odpověď: Se Státním Fondem Životního Prostředí i s distributory jsme v kontaktu a termíny prodlužujeme. Máme s nimi dohodu, že v tom budou pokračovat i do budoucna.

Lukáš Uhl: Aktuální informace pro zákazníky a věřitele EH Malina, leden 2024 (31.1.2024)

Vážení zákazníci,

rád bych vás informoval o aktuálním dění v Energetickém Holdingu Malina.

Všechny naše aktivity směřují k společnému cíli – dosáhnout reorganizace společnosti a tím i možnosti dokončit všechny vaše zakázky a umožnit věřitelům získat více prostředků, než je tomu v konkurzu.

Podepsané dodatky nám umožňují dokončit rozpracované instalace

Pro dokončování zakázek je důležité zajistit podpis dodatků smluv s klienty. V polovině listopadu 2023 se nám podařilo podepsat přes 420 dodatků u zákazníků, kteří mají rozpracované fotovoltaické elektrárny. Díky tomu můžeme všechny tyto zakázky úspěšně dodělat. Více než polovina z nich je už hotová, zbytek bychom měli stihnout do konce dubna 2024.

U rozpracovaných klientů na fotovoltaiku nám zbývá dopodepsat ještě zhruba 200 dodatků. Většina těchto klientů je podepsat chce a my jsme už několikrát žádali insolvenčního správce o souhlas s tímto krokem. Minulý týden jsme se od něj dozvěděli, že tento postup musí rozhodnout věřitelský výbor. Předložíme to tedy na jednání výboru hned tento pátek.

Máme připravené dodatky ke smlouvám na nerozpracované zakázky

Pracujeme na tom, abychom mohli podepisovat také dodatky ke smlouvám na nerozpracované fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla. Situaci komplikuje takzvané předběžné opatření, které vyžaduje, abychom nejprve získali souhlas insolvenčního správce.

Žádost jsme mu předložili už na začátku prosince, po dlouhé diskuzi, která trvala dva měsíce nakonec insolvenční správce naši žádost zamítl, což se stalo až na konci minulého týdne.

Důvod není, že by snad tyto dodatky byly pro někoho nevýhodné, nebo že by šlo o něco nekalého. Důvody jsou čistě technicko-právní. Konkrétně že tento typ zamýšlených dodatků by se měl podepisovat až po účinnosti reorganizačního plánu a ne nyní v současnou fázi insolvenčního procesu. My tvrdíme, že je nutné řešit nerozpracované zakázky co nejdříve a není možné čekat neurčitě dlouhou dobu. Proto jsme se po dohodě se správcem obrátili na insolvenční soud, aby o naší žádosti rozhodl. Předpokládáme, že soud rozhodne o možnosti uzavírat dodatky zhruba do dvou týdnů.

Nabídka společnosti Goodhao: Dodání veškerých komponentů pro FVE i tepelná čerpadla

Na začátku ledna dostala Malina obchodní nabídku od společnosti Goodhao. Parametry možné spolupráce byly představeny insolvenčnímu správci a zástupcům věřitelů na věřitelském výboru. Nabídka počítá s tím, že společnost Goodhao, která zastupuje světové výrobce obnovitelných zdrojů energií, dodá Malině veškeré potřebné technologie pro fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla.

Komponenty v Malině potřebujeme pro dokončení všech zakázek našich klientů. Těch, kteří čekají na komponenty a instalace, je v tuto chvíli 2500.

Nabídka Goodhao dává Malině možnost, jak pokračovat v dokončování zakázek, může nám pomoci připravit návrh reorganizačního plánu a vyhnout se riziku ukončení provozu společnosti, tedy konkurzu. Právě konkurz považuji za nejhorší možný scénář, protože by došlo k ukončení provozu a ukončení realizace všech zakázek, rozprodání majetku firmy, k velmi malému uspokojení zákazníků i věřitelů a navíc by musel správce vymáhat majetek či dodatečnou úplatu po všech zákaznících, kteří si mezitím projekt dokončili sami.

Se společností Goodhao o nabídce společně s věřitelským výborem a insolvenčním správcem jednáme. Jakmile nám soud umožní podepisovat s klienty dodatky k jejich smlouvám, tak konkrétní znění dodatků představíme spolu s tím, jak detailně nabídka Goodhao vypadá. Počítáme opět s formátem interaktivního video webináře.

Malinu čekají tři důležitá rozhodnutí

V blízké době čekají Malinu tři důležitá rozhodnutí, která jsou pro další naši práci důležitá.

V první řadě jde o rozhodnutí insolvenčního soudu, zda umožní EH Malina podepisovat dodatky o dodání technologií s klienty, kteří zatím nemají rozpracovanou svoji zakázku.

Druhou významnou otázkou bude, odkud budou zajištěny dodávky potřebných komponentů. Tedy zda insolvenční správce přijme nabídku společnosti Goodhao, nebo zda bude komponenty dodávat někdo jiný. Třetím rozhodnutím je pak hlasování věřitelského výboru o schválení reorganizačního plánu.

První dva kroky by měly být rozhodnuté v nejbližších týdnech. Jednání věřitelské schůze o reorganizačním plánu odhaduji na červen či červenec tohoto roku. Tento termín však nemá vliv na provoz společnosti a dokončování projektů.

Pozor na podvodné nabídky, které slibují dokončení vašich zakázek!

Na závěr bych vás chtěl upozornit a varovat před nabídkami společností, které slibují klientům Maliny za úplatu dokončení jejich zakázek. Tyto rizikové firmy jdou poznat tak, že požadují úplatu přímo jim. Některé takové podvodné firmy dokonce uvádí, že jejich nabídka byla projednaná s insolvenčním správcem, EH Malina nebo věřitelským výborem. Není to pravda.

Podpisem smlouvy s takovou firmou se vystavujete vysokému riziku, které může ohrozit dokončení vaší instalace, nebo značně zvýšit celkové náklady. Pokud spolupracujeme externí firmou, pak vás vždy oslovíme přímo z Maliny oficiálními kanály.

V nedávné době jsme dělali rozhovor pro Ekonomický deník. Odkaz je zde: https://ekonomickydenik.cz/sance-na-uspokojeni-veritelu-energetickeho-holdingu-malina-jsou-velmi-vysoke-rika-krizovy-manazer-lukas-uhl/

Pokud máte nějaké dotazy k vaší zakázce, napište nám prosím na zákaznický e-mail zakaznici@malinagroup.cz, případně zavolejte na telefon 771 270 371.

S pozdravem,

Ing. Lukáš Uhl člen představenstva Energetický Holding Malina, a.s.

Technické sdělení

Vážení zákazníci, dne 14. a 15.1.2024 bude probíhat aktualizace systému vzdáleného sledování FVE. Z tohoto důvodu bude po zmíněnou dobu nedostupná aplikace Malina Monitor, Solarman Smart a Deye Cloud. (nebude možné se do aplikací přihlásit a cokoliv v nich provádět). Činnost vašich fotovoltaických elektráren to nijak nenaruší. Po skončení této aktualizace bude nutné se do aplikací znovu přihlásit vašimi stávajícími přihlašovacími údaji. Uživatelská data zůstanou zachována, není potřeba nikam elektrárnu znovu registrovat a není potřeba měnit heslo.

Děkujeme za pochopení

Technické odd společnosti EH Malina a.s.

Oznámení: dočasné omezení provozu kontaktního centra

Vážení zákazníci,

dne 10.1.2024 bude z technických důvodu naše kontaktní centrum mimo provoz, k dispozici vám budeme opět od čtvrtka 11.1.2024 každý pracovní den v standardní otevírací dobu 9:00- 16:30.

Děkujeme za pochopení.

Povolení reorganizace, odmítnutí splnění smlouvy o vzájemném plnění a informace o dalším postupu (23.11.2023)

Dobrý den, vážení klienti Maliny,

na schůzi věřitelů 24.10.2023 byla společnosti Energetický Holding Malina a.s., IČO: 109 31 201, sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (“Malina”) povolena reorganizace. Pro povolení reorganizace bylo cca 98 % hlasů. Díky tomuto rozhodnutí má společnost Malina možnost dokončit maximální množství projektů.

Usnesení o povolení reorganizace bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 2. listopadu 2023. Dle zákona musíme v krátké lhůtě 30 dnů o každé smlouvě s každým klientem prohlásit, zda jsme schopni smlouvu splnit či nikoliv. Nejde však jen o technickou, řemeslnou nebo finanční schopnost smlouvy splnit, ale i o schopnost splnění z hlediska termínů realizace. Jak jistě chápete, Malina je v zásadním prodlení s realizací prakticky u všech klientů, a tudíž je v právním stavu, kdy vlastně žádnou smlouvu v jejím současném znění kvůli nasmlouvaným termínům realizace ani splnit nedokáže. Jestliže bychom se v dané lhůtě nevyjádřili, že splnění konkrétní smlouvy o vzájemném plnění odmítáme, budeme povinni danou smlouvu splnit, což ale vzhledem k uvedenému výše nelze.

Společnosti Malina proto nezbývá, než splnění všech takových smluv ve smyslu § 253 odst. 1 ve spojení s § 330a insolvenčního zákona odmítnout. Toto odmítnutí se týká stávajících textů smluv a je z důvodů popsaných výše. Odmítnutím splnění samotné smlouvy fakticky nezanikají, jen není povinnost je ve stávajícím znění splnit. Maximálnímu množství zákazníků však chceme jejich projekty dokončit, a proto budeme nabízet uzavření dodatků k těmto smlouvám. Tyto dodatky nám umožní zakázky dokončit.

Otázky a odpovědi:

Otázka: Co když dodatek nechci podepsat?
Odpověď: V tomto případě máte právo se přihlásit jako věřitel v insolvenčním řízení. Vaše pohledávka, která může být ve výši složené zálohy, bude uspokojena spolu s pohledávkami ostatních věřitelů.

Otázka: Už jsem svou pohledávku ze stávající smlouvy přihlašoval. Musím znovu?
Odpověď: Ano, musíte. Tato nová přihláška je z jiného právního důvodu a dle vyjádření insolvenčního správce je nová přihláška nutná.

Otázka: Už jsem si svůj projekt dodělal s někým jiným, dodatek nechci.
Odpověď: Prosím kontaktujte nás s touto informací, protože musíme právně narovnat stávající stav. Dodané zboží je v majetku Maliny, a nikdo s ním bez souhlasu Maliny nemá nakládat. Je součástí majetkové podstaty, na kterou mají právo všichni věřitelé a ne jen ten věřitel, který má toto zboží u sebe doma. Není možné používat zboží v majetku Maliny pro vlastní realizaci někým jiným. Pokud toto nastalo, budeme muset hledat řešení, ale zároveň budeme s maximální rozhodností bránit majetek v majetkové podstatě, protože to máme jako zákonnou povinnost.

Otá0zka: Dodatek nechci, protože si plánuji projekt realizovat s někým jiným, po vlastní ose.
Odpověď: Toto, důrazně nedoporučujeme, protože se tím vystavíte značným rizikům. Dodané zboží je v majetku Maliny. Je součástí majetkové podstaty, na kterou mají právo všichni věřitelé a ne jen ten věřitel, který má toto zboží u sebe doma. Není možné používat zboží v majetku Maliny pro vlastní realizaci někým jiným. Takovýto krok by mohl znamenat velice zásadní právní dopady se zbytečnými a vysokými náklady pro klienta navíc. Řešení Vaší situace je možné pokrýt některým z dodatků popsaných výše.

Otázka: Odstoupil jsem od smlouvy s Malinou, ale přesto jsem tento dopis dostal. Proč?
Odpověď: Z důvodů opatrnosti zasíláme tento dopis i lidem, kteří tvrdí, že odstoupili, pro případ, že by některé z těchto odstoupení nebylo platné. Pokud jste odstoupili, avšak neplatně a insolvenční správce Vaši pohledávku popřel, máte nyní možnost si svou pohledávku přihlásit způsobem, který popřený již nebude a tímto se zlepšuje Vaše právní postavení.

Otázka: Mám zájem podepsat některý z uvedených dodatků. Je nutné přihlašovat nyní pohledávku?
Odpověď: Pokud podepíšeme některý z dodatků, tak pohledávku nepřihlašujte. Pokud si ji přihlásíte a dodatek podepíšeme až poté, pak je třeba tuto přihlášku odvolat.

Otázka: Mám smlouvu o připojení, která bude brzy končit. Co s tím?
Odpověď: Smlouvy o připojení průběžně prodlužujeme, ve spolupráci s distribučními společnostmi, které zatím vycházejí vstříc.

Otázka: Proč už nemáte nabídku pro nezapočaté klienty?
Odpověď: Nabídku bude možné sestavit hned jakmile budeme mít vyhodnocenou studii proveditelnosti a domluvené obchodní partnery. Na všem tomto intenzivně pracujeme, ale trvá to dlouho. Nicméně řešení se již rýsují a vzniknou brzy.

Návod na přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení z titulu náhrady újmy, která Vám mohla v důsledku odmítnutí splnění Vaší smlouvy vzniknout, najdete zde:
Návod na přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení z titulu náhrady škody [soubor MS WORD, 20KB].

ON-LINE diskusní setkání se šéfem holdingu Lukášem Uhlem

Vážení zákazníci EH Malina, zveme vás na ON-LINE diskusní setkání se šéfem holdingu Lukášem Uhlem. Tématem setkání bude další postup v insolvenčním řízení firmy a řešení zakázek zákazníků.

Termín: pátek, 20.října 2023
Čas: 16.00 – 17.30

Jak se připojit?
Je to jednoduché, stačí se v pátek 20. října 2023 v 16 hodin připojit na Facebook na tuto událost. Těšíme se na společnou diskusi, tým EH Malina.

Lukáš Uhl vede od 27. září 2023 Energetický Holding Malina, kdy se stal členem představenstva holdingu. Mezi jeho hlavní úkoly patří zejména zrychlení instalací a realizací zakázek, posilování finanční stability firmy, transparentní komunikace s věřiteli a insolvenčním správcem a zejména příprava Maliny na reorganizaci.

Aktualizace ze dne 20.10.2023:
Záznam rozhovoru:

Do vedení Energetického Holdingu Malina míří Lukáš Uhl. Jeho hlavním úkolem je zrychlit instalace a připravit plán reorganizace. (27.09.2023)

Tisková zpráva 

 

Do vedení Energetického Holdingu Malina míří Lukáš Uhl. Jeho hlavním úkolem je zrychlit instalace a připravit plán reorganizace

 

Do vedení Energetického Holdingu Malina nastupuje Lukáš Uhl, který předtím působil jako provozní a poté generální ředitel společnosti Damejidlo.cz, jako krizový manažer řešil problémy společností ZOOT a pracoval pro insolvenčního správce a věřitele v insolvenčním řízení Pietro Filipi. Mezi jeho hlavní úkoly v Malině patří zejména zrychlení instalací a realizací zakázek, posilování finanční stability firmy, transparentní komunikace s věřiteli a insolvenčním správcem a zejména příprava Maliny na reorganizaci.  

 

Cyril Regner, zakladatel Energetického Holdingu Malina: 

 

Mojí snahou, na které pracuji, je co nejdříve vyřešit problémy, do kterých se Malina dostala.   Je pro mě důležité zajistit v Malině rychlejší instalace zakázek, zabezpečit dostatek komponentů a také připravit funkční reorganizační plán. S rychlejším tempem realizací se zvýší také finanční stabilita Maliny a tím možnost rychleji uspokojovat další naše zákazníky. 

 

Mrzí mě problémy, do kterých se firma dostala, a je pro mě zásadní pomoci nastavit procesy tak, aby se z potíží Malina co nejdříve dostala a zejména aby vyřešila všechny závazky, které vůči klientům má. 

 

Důležitým úkolem pro Lukáše Uhla, nového člena představenstva, bude nejen zrychlit instalace a realizace, ale zejména pomoci vytvořit, vyjednat a dokončit reorganizační plán. Ten je zásadní pro co největší uspokojení zakázek a závazků, které vůči klientům mámeDůležitou prioritou je také zásadní zlepšení komunikace, a to jak s věřiteli a věřitelským výborem, tak s insolvenčním správcem. 

 

S výsledky dosavadního týmu Maliny jsem byl hrubě nespokojen a věřím, že změna v podobě Lukáše Uhla pomůže věci zásadně zlepšit a zrychlit.” 

 

Lukáš Uhl, člen představenstva Energetického Holdingu Malina: 

 

Do Maliny jdu pracovat na dokončení instalací a na uspokojení věřitelů. Jsem tu pro každého člověka a rodinu, která marně čeká na realizaci fotovoltaiky, na informace a vlastně i na naději. Chci, aby toto bylo nejúspěšnější insolvenční řízení v dějinách Česka. Chci postavit 100% projektů, aby tím zanikla většina závazků a aby vznikla naděje na maximální možné uspokojení zbytku věřitelů.

 

Postupně se seznamuji se situací a aktuálním stavem firmy, počítám s externím finančním auditem, protože věřitelé a klienti si zaslouží odpovědi. 

 

Zajistím v Malině profesionální manažerský servis na všech úrovních řízení. Budeme se věnovat i všem provozním procesům, které jsou pro zrychlení instalací důležité.”

 

Jan Eisenreich, zástupce člena prozatímního věřitelského výboru z řad zákazníků 

 

S dosavadním vedením Maliny jsme byli nespokojeni z důvodů pomalé realizace fotovoltaických projektů, netransparentní komunikace a tvorbou veřejného obrazu, který nebudil důvěru věřitelů a veřejnosti. Doufáme, že s novým vedením dojde ke zlepšení po všech stránkách, aby bylo možné úspěšně dokončit všechny projekty.“

 

Energetický Holding Malina ukončil spolupráci s firmou Misura a jejím manažerským týmem. Ve firmě končí také Marian Klásek, dosavadní člen představenstva. O změnách rozhodla valná hromada společnosti 26.9.2023 po konzultaci s prozatímním věřitelským výborem a insolvenčním správcem. Mezi hlavní důvody změn patří zejména snaha zrychlit instalace, výrazně zlepšit práce na reorganizačnímu plánu a zlepšit komunikaci firmy. 

 

Lukáš Uhl

 

Lukáš Uhl je zkušeným krizovým manažerem, ředitelem a také spoluzakladatelem několika společností. Od roku 2021 podniká s módním zbožím poté, co získal mandát od insolvenčního správě společnosti Pietro Filipi zpeněžit zboží této značky. 

 

Spoluzaložil společnosti smart-dating.cz a DameJidlo.cz. Zabýval se především řízením obchodního rozvoje, založením a rozvojem nových divizí a platforem či řízením logistiky. Působil také jako krizový ředitel a investor v ZOOT, kde vedl reorganizaci a vyjednal provozní a restrukturalizační financování. 

 

Tiskové oddělení, Energetický Holding Malina 

 

Kontakt pro média: media@malinagroup.cz   

Malina dokončila za 4 měsíce v insolvenci 600 zakázek a dosáhla zisku 100 mil. Kč. (18.09.2023)

Ze zprávy o stavu hospodaření Energetického Holdingu Malina a.s. (dále jen „EH Malina“) vyplývá, že za období od 12. května do 31. srpna 2023 skončilo hospodaření EH Malina ziskem 98,3 mil. Kč. Bylo dokončeno a zákazníkům předáno 600 kompletních zakázek, další stovky jsou dokončovány. Pro věřitele tato skutečnost představuje vyšší šanci na dodělání jak rozdělaných, tak nezahájených zakázek, a na vyšší uspokojení jejich pohledávek.

Za dobu od zahájení insolvence bylo klientům předáno 600 dokončených zakázek, u kterých byla vystavena konečná faktura. Znamená to, že objem závazků dlužníka vůči klientům poklesl o více než 180 mil. Kč a současně EH Malina inkasoval na platbách za dokončené zakázky celkem 124,5 mil. Kč. Stav finančních prostředků se za stejnou dobu zvýšil o 55 mil. Kč. EH Malina plní své závazky a je schopen dokončit všechny rozpracované zakázky, kde s jejich dokončením zákazníci souhlasí, a rovněž instalovat kompletní dodávky fotovoltaických elektráren.

„Museli jsme kompletně zrekonstruovat účetnictví za roky 2022 a 2023 a to nejde udělat přes víkend. Jednalo se o desítky tisíc záznamů. První výsledky jsme měli začátkem srpna a teď o stavu hospodaření můžeme informovat i veřejnost,“ uvádí Marian Klásek, člen představenstva společnosti EH Malina. „Je skutečností, že jsme nemohli dodávat dostatek informací o hospodaření EH Malina, dokud jsme neměli rekonstruované účetnictví. V této situaci je pochopitelné, že věřitelský výbor vyjádřil v červenci pochybnosti o tom, jak EH Malina hospodaří. Skutečné výsledky dokazují, že EH Malina v době po vyhlášení insolvence hospodaří dobře,“ dodává Marian Klásek.

Výsledek hospodaření v době od insolvence je ovlivněn zvolenou účetní metodou v roce 2022, kdy komponenty a práce provedené na zakázkách byly účtovány rovnou do nákladů, ale ve výnosech se projeví až po dokončení zakázky.

K velmi dobrému výsledku hospodaření přispěly výraznou měrou úspory v nákladech, když jen mzdové náklady jsou ve srovnání s průměrem 1. čtvrtletí roku 2023 na 40 % jejich původní výše, což představuje úsporu více než 6 mil. Kč měsíčně. Tato výrazná redukce počtu zaměstnanců a nákladů na ně se přitom neprojevila v poklesu výkonnosti – tu se naopak Malině podařilo zvýšit, jak dokládá počet 600 dokončených zakázek.

Reorganizace společnosti představuje cestu pro věřitele

Malina je připravena dokončit i ty nasmlouvané zakázky, které ještě nebyly započaty. Podmínkou je, že celková cena těchto zakázek bude navýšena o 20 %, přičemž toto navýšení ceny bude uhrazeno až v konečné faktuře po předání hotové elektrárny či tepelného čerpadla zákazníkovi. „Navýšení ceny je nutné kvůli dodržení insolvenčního zákona, který firmám ukládá povinnost zahajovat pouze ty zakázky, které skončí alespoň kladnou nulou a nikoliv ve ztrátě. Ztráta by totiž poškozovala další věřitele. I cena navýšená o 20 % je přitom na trhu obvyklá a konkurenceschopná,“ říká finanční ředitel EH Malina Martin Vobr. Součástí ceny je vyřízení veškeré administrativy včetně připojení elektrárny do sítě a doložení žádosti o dotaci.

Celkově se jedná o 2 260 zakázek, přičemž pětina klientů s jejich dokončením s navýšením ceny o 20 % již souhlasila. K dokončení těchto zakázek jsme připraveni od srpna 2023, zatím jsme však obdrželi souhlas od insolvenčního správce k realizaci pouze 25 z nich. Ostatní zájemci tak musejí počkat, až obdržíme povolení k dokončení všech zakázek a spolu s našimi dodavateli naplánujeme instalaci těchto fotovoltaických elektráren.

Přezkumné jednání a první schůze věřitelů, která bude rozhodovat o povolení reorganizace EH Malina, se budou konat 24. října. Společnost EH Malina se snaží dokončit maximum z rozdělaných zakázek i z těch nově zahajovaných s navýšením ceny o 20 % ještě před konáním této schůze věřitelů proto, aby co nejdříve uspokojila další stovky svých věřitelů k těm 600, vůči nimž své závazky již splnila, a aby dále navýšila prostředky k rozdělení zbývajícím věřitelům a prokázala, že reorganizace je správná cesta k vyššímu uspokojení věřitelů a dokončení nasmlouvaných zakázek.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

Vyjádření EH Malina k dokončení FVE a TČ zákazníkům, kteří pouze zaplatili zálohu a nebyla u nich zahájená realizace zakázky (02.08.2023)

Energetický Holding Malina a.s. (dále jen „EH Malina“) nabízí svým zákazníkům, kteří pouze zaplatili zálohu, ale nebylo započato s realizací jimi objednaného díla, dvě možnosti, jak v situaci po prohlášení úpadku EH Malina dílo dokončit. I přes snížení cen komponentů fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) a tepelných čerpadel (dále je „TČ“) je možno v těchto případech dílo realizovat pouze tehdy, dojde-li k navýšení původně sjednané ceny díla o 20 %.

Proto našim klientům nabízíme, že v případě, kdy budou souhlasit s navýšením ceny díla o 20 %, uzavřeme s nimi dodatek ke smlouvě a zakázku realizujeme. Pokud nechtějí doplatit zvýšenou cenu zakázky, připravujeme spolupráci s partnerskou firmou, která navýšení ceny „za klienta“ uhradí. Abychom zrychlili komunikaci s klienty a realizaci zakázek, požádali jsme naše klienty o vyplnění krátkého dotazníku na našich stránkách www.malinagroup.cz, kde nám sdělují, jaký způsob realizace své zakázky preferují. Vyplněním dotazníku nedochází k uzavření jakékoli smlouvy ani dodatku k té stávající. Způsob dokončení zakázky zvolený v dotazníku není pro klienty závazný. Zákazníci mohou své rozhodnutí až do uzavření dodatku ke stávající smlouvě měnit.

Ty zákazníky, kteří nám sdělili, že by chtěli dílo dokončit EH Malina za cenu navýšenou o 20 %, kontaktujeme s návrhem na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se cena díla navyšuje o 20 % a současně je stanoven předpokládaný termín dokončení díla. Po dokončení díla bude klientovi vystavena faktura, na základě které doplatí navýšenou cenu díla. Ve většině případů je doplatek zakázky ve stejné výši, jako byla zaplacena záloha (záloha byla ve výši 60 % z původní ceny díla, což odpovídá 50 % z navýšené ceny díla). Uzavírání dodatků ke smlouvě s navýšením ceny díla již bylo zahájeno a první kompletní instalace FVE by měly být dokončeny ještě v srpnu 2023.

Realizaci zakázek ve spolupráci s partnerskou společností můžeme zahájit nejdříve poté, co bude rozhodnuto schůzí věřitelů o řešení úpadku EH Malina formou reorganizace. Pokud nebude reorganizace povolena, nelze toto řešení realizovat. V dostatečném předstihu před konáním schůze věřitelů bude oznámen vybraný partner a budou sděleny právní a ekonomické podmínky, podle kterých bude postupováno. I v tomto případě bude muset být upraven dosavadní smluvní vztah mezi EH Malina a klientem, což bude možné učinit jen se souhlasem klienta. Nemůže se tak stát, že se klient dozví, že jeho smlouvu převzal někdo jiný a má ji dokončit. Takové tvrzení by bylo nepravdivé.

Je jen na zákaznících EH Malina, jakou variantu dokončení díla zvolí. V této chvíli jsou známy jen podmínky, za kterých budou dokončeny ty zakázky, kde klient souhlasí s úhradou celkové ceny díla navýšené o 20 %. Dokončování těchto zakázek již bylo zahájeno. Bohužel v této chvíli ještě nejsou známy podrobnosti a podmínky, za jakých budou zakázky dokončovány ve spolupráci s partnerskou firmou, a dosud ani není vybrána partnerská firma. Do doby, než bude uzavřen dodatek ke smlouvě, může zákazník své rozhodnutí kdykoliv změnit.

Těm klientům, kteří preferují jistotu a co nejrychlejší dokončení díla a jsou ochotni uhradit navýšenou cenu díla, doporučujeme zvolit dokončení díla EH Malina.

Intenzivně zajišťujeme komponenty pro dokončení zakázek a plánujeme realizaci s komponenty dle uzavřených smluv, tj. s celočernými panely. Pouze v případě, kdy by takové komponenty nebylo možné v potřebném množství zajistit, přistoupili bychom k úpravám projektů. Je to pro nás až poslední možnost i z důvodu nutného servisu a držení záruk, kdy pokračování v dosavadním jednotném řešení je velkou výhodou.

Otázky a odpovědi

Níže jsou uvedeny odpovědi na některé dotazy, se kterými se naši klienti na nás přímo či prostřednictvím advokátů obraceli:

Je vybraná možnost (instalace EHM × partnerská společnost) závazná? Může ji ZK časem změnit?

Vybraná možnost není závazná, zákazník ji může kdykoliv změnit, a to až do doby podpisu předmětného dodatku ke smlouvě.

Jedná se o průzkum?

Nejedná se o průzkum, ale o zrychlení komunikace se zákazníky. V případech, kdy si zákazník zvolí dokončení zakázky EH Malina s navýšením ceny díla o 20 %, jsou zákazníci kontaktováni s nabídkou uzavření dodatku ke smlouvě a je zahájeno plánování realizace jejich zakázky. Ti, kteří si zvolí dokončení zakázky partnerskou společností, budou kontaktováni se zasláním detailních podmínek pravděpodobně v říjnu 2023. Podmínkou nutnou pro tento postup je povolení řešení úpadku dlužníka reorganizací.

Komu zůstane již zaplacená záloha? Malině, nebo ji předáme partnerské společnosti?

Zaplacené zálohy byly spotřebovány na nákup komponentů, realizaci zakázek a provoz EH Malina před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Žádné zálohy tudíž nikomu předávány být nemohou.

Bude záruka stejná, jakou garantuje Malina? Přebírá záruku partnerská společnost?

Předpokládáme, že záruka bude stejná, jakou garantuje Malina, a že záruku převezme partnerská společnost. Definitivní potvrzení tohoto předpokladu však bude možné až v okamžiku, kdy budou uzavřeny dohody s partnerskou společností.

Proč se navyšuje cena o 20 %?

Navýšení ceny o 20 % je nezbytné k tomu, aby mohly být realizovány nezahájené zakázky, tedy aby byly z doplatku navýšené kupní ceny pokryty náklady na provedení díla.

Je postup s dotazníkem schválený insolvenčním správcem?

Celý postup jsme projednali 29. června 2023 s insolvenčním správcem a s věřitelským výborem. Dotazník je pouze komunikační prostředek mezi EH Malina a zákazníky a jako takový nepodléhá schválení insolvenčním správcem. Uzavření dodatku ke smlouvě a realizace dosud nezahájených zakázek schválení správcem podléhají na základě předběžného opatření ze dne 25. 7. 2023. Všechny zakázky, které EH Malina provádí od 26. 7. 2023, jsou předem schváleny správcem.

Bylo nutné se rozhodnout do konce července 2023?

Ne. Tento termín byl stanoven v době, kdy jsme předpokládali konání schůze věřitelů 29. srpna 2023. Počátkem srpna jsme plánovali přímé oslovení zákazníků, kteří dotazník nevyplnili. Samotné vyplnění dotazníků klienta k ničemu nezavazuje. Nově žádáme klienty o vyplnění dotazníku do 31. srpna 2023.

Jaké budou u obou variant termíny realizací?

Zakázky dokončované EH Malina s cenou navýšenou o 20 % začnou být dokončovány po podpisu dodatku ke smlouvě. Nyní předpokládáme dokončení do tří měsíců od podpisu dodatku; tato doba se může změnit v závislosti na zajištění dostatečného počtu realizačních part a potřebného množství komponentů.

Nevíme, jaké smlouvy podepisovat. S EH Malina již podepsanou a platnou máme, tak když nebudeme souhlasit s navýšením, tak vrátíte zpět peníze?

Když zákazník nebude souhlasit s navýšením ceny díla o 20 % (ať již toto navýšení uhradí sám, nebo ho po dohodě s ním uhradí partnerská firma), nebude EH Malina zřejmě schopna dostát svému závazku z uzavřené smlouvy o dílo a plnění takové smlouvy bude zřejmě muset být po schůzi věřitelů odmítnuto. Pohledávku na vrácení zaplacené zálohy bude muset klient v takovém případě uplatnit v rámci insolvenčního řízení.

Malině se v insolvenci daří dokončovat zakázky. Během 75 dní uspokojila 335 zákazníků a další stovky budou následovat

Za dobu insolvence trvající od 12. května se nově dosazenému krizovému týmu společnosti EH Malina podařilo zcela dokončit a předat zákazníkům 335 zakázek a u téměř 200 dalších zakázek se přiblížila jejich úplnému dokončení a předání zákazníkům. Díky úspěšnému snížení nákladů a optimalizaci realizačních procesů firma navýšila disponibilní prostředky na svém účtu na šestinásobek. Pro věřitele tato skutečnost představuje vyšší šanci na dodělání jak rozdělaných, tak nezahájených zakázek a na vyšší uspokojení jejich pohledávek.

Po nástupu nového krizového vedení se EH Malina zaměřila na dokončování zakázek a jejich předání klientům. Během měsíce a půl se podařilo odstranit chaos a nastavit procesy umožňující dokončení všech zakázek těm klientům, kteří budou mít o dokončení zájem. Společnost prověřila, kým byly v minulosti zakázky skutečně realizovány a zda byly všechny řádně vyfakturovány.

„Provedli jsme centralizaci a inventuru skladového hospodářství, které v době předchozího vedení bylo rozptýlené po celé Evropě bez důkladné evidence, což umožňovalo ztráty komponentů. Nyní máme přesnou evidenci zásob v moderním skladovém systému, díky čemuž můžeme zrychlit plánování a dokončování zakázek. Pokračovali jsme v procesu snižování počtu zaměstnanců s důrazem na správné provedení tohoto procesu a minimalizaci nákladů z toho plynoucích. S méně lidmi a s nižšími mzdovými náklady jsme mnohem efektivnější. Významně se zlepšila komunikace se zákazníky i mezi zaměstnanci a spolupracovníky společnosti. Zaměřili jsme se také na zlepšení servisních služeb a vyřizování reklamací a připravili jsme návody, jak v případě drobných poruch postupovat,“ přibližuje Marian Klásek, krizový manažer společnosti EH Malina.

Reorganizace společnosti představuje cestu pro věřitele

Přezkumné jednání a následná první schůze věřitelů byly na základě návrhu insolvenčního správce z původního termínu 29. srpna přesunuty na 24. října. Společnost EH Malina si od této změny slibuje především možnost dokončit ještě před hlasováním o povolení reorganizace mnohem větší počet zakázek, a výrazně tak snížit objem svých závazků vůči věřitelům. Insolvenční soud v těchto dnech formou předběžného opatření nařídil EH Malina nakládat s majetkem tvořícím majetkovou podstatu nebo s jejími částmi pouze s předchozím písemným souhlasem insolvenčního správce. Toto opatření má být účinné až do doby, než o způsobu řešení úpadku EH Malina rozhodne schůze věřitelů. Společnost EH Malina má za to, že nejlepší a nejvýhodnější cestou pro věřitele je reorganizace společnosti, v jejímž rámci budou dokončeny nasmlouvané zakázky.

„Tomuto opatření rozumíme, neboť sami jsme se museli nejprve seznámit s aktuální situací ve firmě a setkali jsme s celou řadou systémových nedostatků, které bylo třeba efektivně řešit například sloučením a ověřením původního účetnictví vedeného historicky v několika systémech a s řadou chyb. Dále bylo potřeba nastavit systém řízení skladového hospodářství nebo plánování realizace zakázek a komunikaci s klienty. V současné době akcelerace a strategických rozhodnutí věříme, že nás toto rozhodnutí nebude limitovat například v úhradách nutných závazků či realizaci zakázek, což by mohlo mít negativní dopad na naše věřitele či obchodní partnery. Důvody pro nařízení předběžného opatření ale podle nás nebyly dány. Také díky smlouvám, jejichž uzavření mělo založit pochybnosti odůvodňující nařízení předběžného opatření, se nám daří dokončovat stále více zakázek a finanční prostředky na našich účtech narůstají. Také proto jsme proti usnesení o nařízení předběžného opatření podali odvolání,“ říká Marian Klásek.

Podle zástupců krizového týmu společnosti nadále trvá odbourávání systémových nedostatků a finančních nesrovnalostí v účetnictví, které současný management zatěžuje. Přesto je odhodlaný nadále dokončovat rozdělané zakázky a tempo dokončování zvyšovat. Z průzkumu mezi klienty rovněž vyplývá, že stále velký podíl zákazníků má i přes 20% navýšení celkové ceny zakázky zájem o realizací ze strany společnosti EH Malina. „Věříme, že jsme se vydali správnou cestou a díky reorganizaci budeme schopni uspokojit naše věřitele v co největším rozsahu,“ dodává Klásek.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

Informace pro zákazníky Energetického holdingu Malina a.s. k dokončení nezahájených zakázek (30.06.2023)

Vážení zákazníci,

po dobu trvání insolvenčního řízení nelze bez dalších úprav podmínek u nezahájených zakázek dílo dokončit, neboť náklady na dokončení aktuálně přesahují doplatek ceny dle stávajících smluv. Proto chceme nabídnout našim zákazníkům dvě možnosti, jak jejich zakázky dokončit na základě dohody o úpravě podmínek realizace.

1. Nabídka dokončení zakázek přímo EH Malina

EH Malina nabízí svým klientům provedení nezahájené objednávky za podmínky, že dojde k navýšení celkové ceny zakázky o 20 % oproti původně sjednané ceně zakázky (tedy u zakázky, jejíž cena byly sjednána na 500 tis. Kč a byla zaplacena záloha ve výši 300 tis. Kč, bude celková cena navýšena o 20 % na 600 tis. Kč a doplatek při dokončení a předání díla bude 300 tis. Kč). Tento postup umožní dokončení zakázky včetně připojení do sítě a vyřízení dotace (ta se u typické FVE pohybuje kolem 245 tis. Kč). Pro klienty to sice bude znamenat nemalé navýšení ceny díla, ale i tak by to pro ně mělo být výhodnější než v případě, kdy by se pouze domáhali uspokojení své pohledávky v rámci insolvenčního řízení.

Informace, jak dále postupovat, najdete níže.

2. Nabídka dokončení zakázky partnerskou společností

EH Malina nabídne svým klientům dokončení jejich zakázky partnerskou společností, která od EH Malina převezme projekt a potřebné know-how k realizaci zakázky včetně garance zachování platnosti povolení připojení do sítě a vyřízení dotace po dokončení zakázky. Tyto kroky zajistí za úplatu EH Malina. Partnerská společnost uzavře s klientem smlouvu, na základě které zakázku dokončí a uhradí za něj 20 % navýšení ceny. Za to bude požadovat postoupení pohledávky klienta z titulu zaplacené zálohy za EH Malina na tuto partnerskou společnost. Klienti EH Malina tak nakonec zaplatí stejnou částku, jakou měli zaplatit podle původní smlouvy.

Dokončení zakázky touto formou spolupráce s partnerskou společností EH Malina nabízí i těm zákazníkům, kteří již odstoupili od smlouvy, a to za stejných podmínek jako zákazníkům, jejichž smlouva je stále platná. U těch klientů, kteří odstoupili od smlouvy a před odstoupením byla zahájena realizace zakázky, bude dokončení partnerskou společností rovněž možné za podmínky, že dojde k ocenění rozpracovaného díla a uhrazení jeho hodnoty EH Malina. Detaily nabídky a jméno partnerské společnosti oznámíme v průběhu prázdnin.

Jak mají klienti v současnosti postupovat?

Od pondělí 10. 7. bude pro naše klienty k dispozici na našich webových stránkách www.malina.cz kontaktní formulář pro výběr, kterou z nabídek na dokončení zakázky si zvolí (tento termín jsme zvolili s ohledem na červencové svátky). V obou případech bude nutné podepsat dodatek ke smlouvě, který na základě dohody s klienty připraví naše oddělení smluv. Žádáme naše klienty o vyplnění formuláře co nejdříve, nejpozději do pondělí 31. 7. V případě nezískání odpovědi do tohoto termínu budou klienty v průběhu léta kontaktovat pracovníci kontaktního centra EH Malina.

Ihned po zadání volby dokončení zakázky do formuláře přistoupíme k přípravě dodatku ke smlouvě a k domluvě dalšího postupu. V případě akceptace nabídky dokončení zakázek přímo EH Malina včetně podepsání dodatku ke smlouvě bude následovat proces naplánování termínu realizace, který bude následující:

Pracovníci kontaktního centra EH Malina budou při veškerých zakázkách kontaktovat přímo klienta a budou ho informovat o subdodavateli (montážní partě), který následně do 7 dnů zkontaktuje klienta a domluví se na konkrétním datu realizace. Sjednaný termín vám také pro ověření následně potvrdí e-mailem kontaktní centrum EH Malina, aby bylo zřejmé, že dochází k realizaci zakázky ze strany pověřeného subdodavatele. Velmi se omlouváme za administrativní zatížení našich klientů, celý proces však napomůže k urychlení realizací zakázek a k jistotě správného a řádného dokončení díla.

Jak nyní postupovat naleznete zde

Informace pro zákazníky Energetického Holdingu Malina a.s. („EH Malina“) k přihlašování pohledávek (26.06.2023)

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením se na nás obracejí zákazníci s dotazy ke způsobu přihlašování nároků do insolvenčního řízení.

V návaznosti na vyjádření insolvenčního správce ze dne 22. 6. 2023 tedy níže uvádíme postup pro naše zákazníky, kteří mají zájem na dokončení díla a neodstoupili tedy od smlouvy o dílo, ve věci uplatnění jejich nároků vůči EH Malina.

Postup pro zákazníky, kteří mají zájem o dokončení díla

Zákazníky, kteří mají uzavřenu smlouvu o dílo a od této smlouvy neodstoupili, si dovolujeme upozornit, že jejich smlouva je stále platná a účinná a nárok na dodání díla trvá. Tyto smlouvy evidujeme a předpokládáme, že u značné části z nich budeme schopni závazek splnit.

V daném případě máte jako zákazník vůči EH Malina nepeněžitou pohledávku na dodání díla, kterou můžete do insolvenčního řízení přihlásit ve stanovené lhůtě do 12. 7. 2023, tj. můžete přihlašovat nepeněžitou pohledávku v hodnotě ceny díla dohodnuté ve smlouvě o dílo. Dle stanoviska insolvenčního správce tedy nepřihlašujete nárok na vrácení zálohy, a to ani jako podmíněnou pohledávku.

V případě nepeněžitých pohledávek však (i s odkazem na informaci insolvenčního správce) není třeba nárok nyní přihlašovat. Po rozhodnutí o řešení úpadku EH Malina (ať již půjde o reorganizaci, či konkurs) budou všechny smlouvy o dílo našich zákazníků postupně buď splněny, nebo bude rozhodnuto o jejich ukončení. V takovém případě budete o ukončení smlouvy informováni a budete mít následně novou lhůtu minimálně 30 dní k uplatnění nároku na vrácení zaplacených záloh. Není tedy třeba se obávat, že by nepřihlášením nepeněžité pohledávky ve Vašem případě nárok na vypořádání smlouvy o dílo zanikl.

Zvažte tedy prosím, zda v tomto okamžiku je nezbytně nutné nepeněžitou pohledávku do řízení přihlašovat. Pokud se přesto pro její přihlášení rozhodnete, je třeba využít formuláře dostupného na Formuláře - justice.cz

Vzor vyplněné přihlášky nepeněžité pohledávky na dodání plnění naleznete zde

Vzor vyplněné přihlášky peněžité pohledávky na dodání plnění naleznete zde

Přihlášku můžete opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslat přímo z aplikace www.justice.cz, případně prostřednictvím své datové schránky. Budete-li posílat přihlášku poštou, je třeba ji vytisknout ve dvou vyhotoveních včetně QR kódů a doplnit o uvedené přílohy, tj. smlouvu o dílo, zálohovou fakturu a doklad o jejím uhrazení, a takto zaslat na adresu Městského soudu v Praze.

Upozornění: Upozorňujeme, že tato informace nepředstavuje právní poradenství. V případě potřeby v podrobnostech konzultujte Vašeho právního zástupce.

Sdělení č. 07 / 26. červen 2023 (*.pdf)

Vyjádření EH Malina k nezaplaceným zálohám a doplatkům ceny za dodaná plnění (13.6.2023)

Vážení klienti,

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) intenzivně pracuje na dokončování rozpracovaných zakázek v rámci strategie krizového managementu pod vedením Mariana Kláska.

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením se na nás obracíte s dotazy postupu ohledně dosud nezaplacených záloh a doplatků ceny za dodané plnění EH Malina.

Dovolujeme si upozornit všechny zákazníky, kteří mají na základě uzavřených smluv s EH Malina vůči EH Malina nezaplacené závazky, tj. závazek k úhradě zálohy či doplacení ceny díla, že uzavřené smlouvy jsou stále platné a účinné a zjištění úpadku dlužníka EH Malina nemá na trvání povinnosti zákazníka uhradit cenu díla žádný vliv.

Dle ust. § 229 odst. 3 insolvenčního zákona je osobou s dispozičním oprávnění k nakládání s majetkovou podstatou v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužník. K úhradě pohledávek tedy není nutný souhlas prozatímního věřitelského výboru ani insolvenčního správce.

Včasným doplacením dlužné ceny díla naopak mohou zákazníci předejít případnému vymáhání dlužných částek či dokonce odstoupení od smlouvy ze strany EH Malina s nutností provést nákladné vypořádání již nainstalovaných systémů.

Současně včasným uhrazením závazků vůči EH Malina mohou zákazníci významně přispět k tomu, aby mohla být dokončena rozpracovaná díla též u dalších zákazníků EH Malina.


Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

Malina upozorňuje na neplatná odstoupení od smlouvy a na možná úskalí s odstoupením spojená

Vážení klienti,

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) intenzivně zpracovává Vaše došlé požadavky, dotazy a podněty, kterých jsou desítky denně. Předem se Vám omlouváme za prodlevu odpovědí, neboť se věnujeme zákazníkům postupně a některé reakce vyžadují spolupráci více stran (např. technické či právní posouzení apod.).

Nyní bychom Vás rádi informovali o stanovisku společnosti stran právních jednání týkajících se odstoupení od smluv.

Odstoupení podaná na formulářích musíme v drtivé většině považovat za učiněná neplatně. Z důvodu uvedeného ve formuláři lze odstoupit pouze do jednoho měsíce od uzavření smlouvy dle ustanovení o spotřebitelských smlouvách, většina odstoupení je po této lhůtě. Tato lhůta je zákonná a my se od zákonného ustanovení nemůžeme odchýlit. Z toho důvodu je takové odstoupení právně neplatné a smluvní vztah mezi EH Malina a Vámi tak i nadále trvá.

Pokud odstupujete z důvodu prodlení, tak v takovém případě je potřeba svůj nárok uplatnit v insolvenčním řízení postupem podle insolvenčního zákona. Dle § 5 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) totiž platí, že „věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.“

Na tomto místě si dovolujeme připomenout, že všechny rozpracované zakázky postupně dokončujeme, proto prosíme o trpělivost s vyřizováním Vašich požadavků a zbytečně od smluv neodstupujte. Odstoupením se dokončení Vaší objednávky nejenom neurychlí, ale dokonce bude znemožněno. V takovém případě budete muset uhrazenou zálohu vymáhat v rámci insolvenčního řízení. Vyčkat dokončení díla je dle našeho názoru pro zákazníky EH Malina jednodušší, levnější a velmi pravděpodobně i výhodnější varianta než odstoupení od smlouvy s dalšími vícenáklady pro Vás. Navíc je pravděpodobné, že v případě dokončení objednávky bude celkový výnos pro zákazníky vyšší a ve většině případů i rychlejší než v situaci, kdy po odstoupené získáte plnění v rámci insolvenčního řízení..


Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

Malina obnovuje telefonní linky kontaktního centra (12.6.2023) - aktualizace

Vážení klienti,
krizový tým EH Malina uvádí do provozu nové telefonní linky kontaktního centra pro zákazníky. Toto řešení je dočasné, implementace nového automatizovaného systému je v procesu, zabere cca dva měsíce.

Trvale jsou k dispozici čísla:

734 418 137 (nové)
734 159 267 (nové)
734 416 850
734 417 692

Provozní doba call centra: pondělí – pátek od 9:00 do 16:30 hod.

Vaše dotazy prostřednictvím e-mailu směrujte výhradně na adresu: zakaznici@malinagroup.cz

Upozornění: z důvodu zkvalitňování služeb jsou všechny hovory nahrávány a archivovány.

Společnost EH Malina provádí též zpracování osobních, případně i citlivých údajů obsažených v nahrávkách hovorů za účelem plnění povinností, které ji vyplývají ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bližší informace naleznete na www.malinagroup.cz

Vedoucí kontaktního centra
Roman Hrůza
PR manažer

Malina varuje před nabídkou dodělávek od firmy NANDEJCZ s.r.o. (8.6.2023)

Energetický Holding Malina a.s. (EH Malina) varuje před nabídkou dodělávek rozpracovaných instalací FVE EH Malina od společnosti NANDEJCZ s.r.o. Tato společnost, která dle veřejných zdrojů byla založena v prosinci 2019 a zastupuje ji Radek Tlamicha, bývalý obchodní zástupce Maliny, v posledních dnech intenzivně kontaktuje prostřednictvím SMS a e-mailů klienty EH Malina a nabízí jim služby dodělávek, nákup komponentů, revize, dořešení dotace i připojení k síti prostřednictvím webu Bezva solar.

Tato společnost využívá situace, kdy zákazníci EH Malina čekají na dokončení instalací v různém stavu rozpracování na základě platné smlouvy. „Chtěli bychom upozornit, že zákazníci, kteří by této služby využili, se vystavují riziku problému s vyřízením dotace, servisu či s uplatněním případné reklamace u EH Malina. Také by se nic nezměnilo na výši doplatku, který musí být uhrazen po předání našim technikem v plné výši dle platné smlouvy,“ říká Roman Hrůza, manažer komunikace EH Malina a dodává: Nedokončené a nepředané elektrárny jsou stále majetkem EH Malina a při jakémkoli nepovoleném nakládání s ním by mohlo dojít ke způsobení škody.

Toto jednání bývalých zaměstnanců, kteří prokazatelně zneužili přístupu ke klientským datům společnosti nyní prověřujeme a zvažujeme případné další právní kroky.

Kontakt pro média
Roman Hrůza
PR manažer
e-mail: media@malinagroup.cz

• Reorganizace je cesta k dodělání všech zakázek.
• Přihlaste svoji zakázku/pohledávku k insolvenčnímu řízení. Čas máte do 12. července 2023
• Malina funguje dál. Insolvence naši práci nezastavila
• Bonusový program Šetřím s Malinou byl ukončen
• Malina pracuje na zlepšení komunikace se zákazníky

EH Malina podal insolvenční návrh. Chce dodělat všechny zakázky klientů

Vážení zákazníci, pracujeme na opatřeních, která pomohou zlepšit současnou situaci. Po řadě dílčích změn jsme se nyní rozhodli podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace.

Je to podle nás jediná možná cesta, jak se nám podaří udržet společnost dál v chodu a dodělat všechny zakázky klientů a řádně se pod ochranou insolvenčního soudu a dohledem insolvenčního správce vypořádat se všemi věřiteli.

Je to současně cesta, jak se vyhnout riziku konkursu společnosti, kdy by zákazníci dostali v důsledku velkého množství věřitelů jen malou část svých pohledávek. 

Připravili jsme pro vás důležité dokumenty, včetně odpovědí, jak dál postupovat:

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
EH Malina ukončuje k 11.5. bonusový program Šetřím s Malinou

Vážení zákazníci,

vedení EH Malina se rozhodlo s ohledem na probíhající transformační změny ve společnosti ukončit bonusový program Šetřím s Malinou.

Rozhodnutí bylo přijato 11.května 2023 a podle Pravidel bonusového programu dojde k účinnosti rozhodnutí do 7 dnů. Program bude tedy ukončen 18. května 2023.

Mrzí nás to, ale všechny síly a prostředky chceme nyní věnovat reorganizačnímu plánu a především dodělání všech vašich zakázek a instalací.

Pokud vám v rámci programu Šetřím s Malinou vznikla pohledávka, pak ji prosím uplatněte u insolvenčního soudu formou přihlášky. Formulář pro uplatnění přihlášky naleznete na webu www.justice.cz.

Omlouváme se vám za vzniklé komplikace.

Energetický Holding Malina